แมวลิงซ์แคนาดา

แมวป่าชนิดหนึ่ง ( แมวลิงซ์แคนาดา ) เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในวงศ์ Felidae ซึ่งเป็นญาติใกล้ชิดกับแมวป่าชนิดหนึ่งในยุโรป มีขนหนาสีน้ำตาลเงิน มีแผงขนที่ด้านหน้าและมีขนกระจุกที่ใบหูซึ่งมีขนาดใกล้เคียงกับแมวป่าชนิดอื่นในสกุล มีขนาดเป็นสองเท่าของแมวบ้าน พบในแคนาดาและอลาสก้า รวมถึงบางส่วนของทางตอนเหนือของสหรัฐอเมริกา

ได้รับการพิจารณาให้จัดประเภทเป็น Lynx canadensis หรือ Felis canadensis ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาว่า Lynx ทั้งสี่ชนิดควรมีสกุลของตัวเองหรือไม่ หรือเป็นเพียงพันธุ์ย่อยของ Felis แต่ปัจจุบันได้รับการยอมรับว่าเป็น Lynx Johnson และคนอื่น ๆ รายงานว่า Lynx มีบรรพบุรุษร่วมกันกับเสือพูมาแมว (Prionailurus bengalensis) และสายเลือดแมว (Felis) 7.15 ล้านปีก่อน Lynx แยกออกเป็นเผ่าแรกเมื่อประมาณ 3.24 ล้านปีก่อน

“ แมว” ถือเป็นสัตว์เลี้ยงที่อยู่คู่กับมนุษย์มานานหลายศตวรรษ จัดว่าเป็นสัตว์ที่ผู้คนมักจะหลงใหล เพราะนิสัยส่วนตัวของพวกเขาที่พวกเขาชอบประจบสอพลอหรือบางครั้งก็ชอบทำเหมือนไม่สนใจเมื่อต้องการคนเข้ามาเล่นด้วยใจจะขาด

เป็นนิสัยที่มักทำให้เจ้าของรู้สึกรักและหวงแหนมาก อย่างไรก็ตามแมวที่เราเห็นในบ้านทั่วไป ถือว่าเป็นแมวที่เราควรรู้จักกันเป็นอย่างดี เป็นแมวตลาดที่พบเห็นได้ง่าย แต่ยังมีแมวอีกประเภทหนึ่งซึ่งอาจไม่เป็นที่รู้จักมากนัก และปัจจุบันพวกมันน่าสงสารเกินไปเมื่อใกล้จะสูญพันธุ์พวกมันคือแมวป่าชนิดหนึ่งของแคนาดา

แมวลิงซ์แคนาดา

แมวลิงซ์แคนาดา


The lynx (Canadian lynx, Canadian lynx) is a mammal of the family Felidae, a close relative to the European lynx. Thick, silvery brown hair It has a fur panel on the front and a tuft of fur on its ears, similar in size to that of other wild cats in the genus It is twice the size of a domestic cat. Found in Canada and Alaska. This includes parts of the northern United States.

It was considered to be classified as Lynx canadensis or Felis canadensis as part of the issue of whether the four Lynx species should have their own genus. Or is it just a subspecies of the Felis, but

“Cats” have been associated with humans for centuries. Classified as an animal that people tend to love. Because of their personal habits that they like to flatter or sometimes act like they don’t care when they want people to play with their hearts, they are broken.

This is a habit that often makes its owner feel loved and cherished. However, the cats that we see in the general house Considered a cat that we should know each other very well. It’s a market cat that’s easy to spot.

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>>ufa1668<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<