แมวศุภลักษณ์

แมวศุภลักษณ์ เป็นแมวพันธุ์ขนสั้นสีทองแดงน้ำตาลแดงเข้มที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทย ศุภลักษณ์เป็นสายพันธุ์ธรรมชาติและไม่ควรสับสนกับแมวพม่าสีน้ำตาลเข้มซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่สร้างขึ้นในอเมริกาและยุโรปที่แสดงจุดสียีนพม่า (cb)

ส่งผลให้มีจุดดำที่แขนขา เช่น หู เท้า และหาง รวมทั้งมีหน้ากากสีดำบนใบหน้า คำอธิบายเป็นลายลักษณ์อักษรและรูปภาพของศุภลักษณ์ปรากฏครั้งแรกในต้นฉบับภาษาไทยโบราณ (เขียนโดยพระภิกษุสงฆ์) เมื่อ 300 กว่าปีที่แล้วเรียกว่าแมวตามรา

ทั้งรายละเอียดและรูปภาพของศุภลักษณ์ปรากฏครั้งแรกในคอลเล็กชั่นต้นฉบับโบราณชื่อตามราแมว ( Cat-Book of Poetry) ซึ่งคิดว่ามาจากอาณาจักรอยุธยา (ค.ศ. 1351-1767) ปัจจุบันอยู่ในหอสมุดแห่งชาติของประเทศไทยในขณะที่คนอื่น ๆ วนเวียนอยู่นอกประเทศไทยและขณะนี้อยู่ในหอสมุดแห่งชาติอังกฤษ

และหอสมุดแห่งชาติออสเตรเลีย นอกจากนี้ ศุภลักษณ์ ตั้ม แคท ยังกล่าวถึงแมวมรดกไทยอื่นๆ รวมทั้งแมวสยามอีกด้วย (แมวน้ำสยามตาสีฟ้าอ่อน) และโคราชซึ่งยังคงเพาะพันธุ์เพื่อการอนุรักษ์ในประเทศไทยในปัจจุบันและเป็นที่นิยมในต่างประเทศ

แมวศุภลักษณ์

Supalak is a dark red-brown short-haired cat breed native to Thailand. The Supalak is a natural breed and should not be confused with the Dark Brown Burmese cat, a breed created in the Americas and Europe that shows the Burmese (cb) gene spots.

This results in dark spots on the limbs such as ears, feet and tail, as well as a black mask on the face. The written description and picture of Supalak first appeared in the ancient Thai manuscript. (Written by a monk) over 300 years ago, it was called a cat Tamra.

Both details and pictures of Suphalak first appear in a collection of ancient manuscripts named after Ra Mae (Cat-Book of Poetry), which are thought to be from the present-day Ayutthaya Kingdom (1351-1677). It is in the National Library of Thailand while others hover outside Thailand and is now in the British Library.

And the National Library of Australia, Suphalak Tum Cat also mentions other Thai heritage cats. including Siamese cats (Light blue-eyed Siamese seals) and Korat, which are still bred for conservation in Thailand today and popular abroad.

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>>ufa1668<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<