แมวขาวมณี

สำหรับ แมวขาวมณี ไม่ปรากฏหลักฐานที่มาที่ชัดเจนเพียง แต่ทราบว่าเริ่มมีให้เห็นในช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้น โดยสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นแมวที่ติดมากับเรือสำเภาของพ่อค้าชาวจีนที่เลี้ยงไว้เพื่อจับหนูบนเรือ แต่เนื่องจากสีขาวเป็นสีที่ดูสะอาดและเป็นสีมงคลของคนไทยดังนั้นแมวขาวมณีจึงกลายเป็นแมวบ้านตั้งแต่นั้นมา และที่สำคัญแมวตัวนี้ยังเป็นแมวที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่ 5 ทรงโปรดเป็นพิเศษอีกด้วย

ลักษณะทั่วไปและพฤติกรรมของแมวขาวมณี

แมวขาวมณี เอกลักษณ์ของแมวขาวมณีนอกจากจะมีขนสีขาวทั่วตัวแล้วดวงตาทั้งสองข้างของแมวขาวมณียังแตกต่างจากแมวสยามพันธุ์อื่น ๆ ด้วยดวงตาทั้งสองข้างสีฟ้าอำพันและตาสองสีลักษณะมาตรฐานของแมวขาวมณี หัวต้องกลมโตรูปหัวใจจมูกสั้นหูใหญ่ใหญ่และแหลมที่ฐาน และต้องเรียวได้สัดส่วนกับร่างกายส่วนเสน่ห์ของแมวขาวมณีนอกจากขนสีขาวเนียนสนิทแล้วยังเป็นแมวที่ขี้ประจบน่ารักน่ากอด

และจะคอยสังเกตเจ้าของเสมอไม่ว่าคุณจะทำอะไร เลี้ยงแมวขาวมณี ส่วนใหญ่มักนิยมเลี้ยงแมวสีขาวไว้คู่กาย เพื่อให้พวกมันเกลี่ยและเลียขนเพื่อทำความสะอาดแมวสายพันธุ์นี้เป็นแมวที่ดุร้าย และเชื่อฟังคำสั่งของเจ้าของจึงเหมาะสำหรับเลี้ยงไว้เป็นเพื่อนแก้เหงาได้ดีทีเดียว

แมวขาวมณี

For white cats, Manee does not show any clear evidence of its origin. But know that it began to be seen in the early Rattanakosin period It is assumed that it was a cat attached to a Chinese merchant’s brig that was raised to catch rats on the boat. But because white is a color that looks clean and is an auspicious color for Thai people, Manee white cat has become a domestic cat ever since. And most importantly, this cat is also the cat that King Chulalongkorn, or King Rama V, is especially favorite.

White cat generalization and behavior Mani

The uniqueness of the white cat Manee In addition to having white fur all over the body, the white cat’s eyes are also different from other Siamese cats with both eyes amber blue and two colored eyes

The charm of the white cat Manee, in addition to the smooth white fur, is also a cat that is flattering, cute, cuddly. And will always keep an eye on the owner no matter what you do Pet White Cat Manee

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>>ufa1668<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<