แมวเปอร์เซีย

เดิมที แมวเปอร์เซีย มีถิ่นกำเนิดในภูมิภาคเปอร์เซีย ซึ่งอยู่ในตุรกีและอิหร่านในปัจจุบัน สอดคล้องกับชื่อของสายพันธุ์ ซึ่งมักเรียกกันว่าแมวอิหร่าน (หรือที่เรียกว่าแมวชิราซี) มันถูกบันทึกว่าเป็นบรรพบุรุษของสายพันธุ์ นำเข้าจากอิหร่านไปยังอิตาลี

มันอยู่ในยุค 1620 และเป็นที่นิยมอย่างมากกับเจ้าของแมวยุโรป ได้รับการอบรมในสหรัฐอเมริกาในช่วงต้นทศวรรษ 1900 และได้รับการตั้งชื่อว่าแมวเปอร์เซียตามต้นกำเนิดของแมวสายพันธุ์นี้

แมวเปอร์เซียมีขนาดปานกลางถึงใหญ่ ตัวผู้มีน้ำหนักประมาณ 4-6 กก. ตัวเมียมีน้ำหนักประมาณ 3-5 กก. มีความยาวลำตัว 14-18 นิ้ว (ไม่รวมความยาวหาง) จัดเป็นแมวที่มีโครงแข็งแรง หัวกลม แก้มกลม ตาโตสวย นอกจากนี้ เราจะสังเกตได้ว่าแมวเปอร์เซียมี “จมูกหัก” ที่สังเกตได้ชัดเจน ถ้ามองจากด้านข้าง

จะเห็นเป็นเส้นประระหว่างตาทั้งสองข้าง ใบหน้าของแมวเปอร์เซียมีหลายประเภท เช่น หน้าแบนมาก หน้าปักกิ่ง หรือหน้าเก่าที่แสดงว่าหน้าแมวเปอร์เซียจะกลมเล็กน้อยเหมือนหน้าตุ๊กตา

แมวเปอร์เซียค่อนข้างเงียบและไม่ซุกซน ชอบนั่งนิ่ง ๆ เงียบ ๆ ข้าง ๆ ร่างของเจ้าของ พวกเขาเป็นมิตรกับสมาชิกในครอบครัวรวมทั้งเด็ก ๆ แต่จะไม่ชอบถ้าเด็กหรือสัตว์เลี้ยงอื่นๆเข้ามายุ่ง หรือจะยุ่ง และก็มักจะเป็นแมวที่ได้รับความสนใจจากสมาชิกในครอบครัว แต่มีแมวเปอร์เซียเพียงไม่กี่ตัวที่ไว้ใจได้

แมวเปอร์เซีย

Originally Persian cats originated in the Persian region. which are present in Turkey and Iran. Corresponds to the name of the species. which is often referred to as the Iranian cat. (also known as the Shirazi cat), it is recorded as the ancestor of the breed. Imported from Iran to Italy

It’s in the 1620s and is very popular with European cat owners. It was bred in the United States in the early 1900s and was named the Persian cat after its origins.

Persian cats are medium to large in size. Males weigh about 4-6 kg. Females weigh 3-5 kg. Body length 14-18 inches (excluding tail length). It is classified as a cat with a strong frame, round head, round cheeks, and beautiful big eyes. It can be noted that Persian cats have a noticeable “broken nose”. If viewed from the side

You will see a dotted line between the eyes. There are different types of Persian cat faces, such as a very flat face, a Pekingese face, or an old face, indicating that the Persian cat face is slightly round like a doll face.

Persian cats are relatively quiet and not mischievous, preferring to sit quietly next to their owner’s body. They are friendly with family members including children, but dislike if other children or pets get involved or get busy, and are often the type of cats that get the attention of family members. But few Persian cats are reliable.

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>>ufa1668<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

ทอยเกอร์

จากชื่อแมว ทอยเกอร์ คุณอาจเดาได้ว่ามันเป็นอย่างไร ชื่อของมันมาจากคำว่า Toy +Tiger เหมือนลักษณะเด่นของแมวพันธุ์นี้

เป็นแมวสายพันธุ์ที่พัฒนาโดย Judy Sudgen เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนจำนวนมากขึ้นเพื่ออนุรักษ์เสือโคร่ง

  • เกิดจาก การผสมกันระหว่างพันธุ์ Domestic shorthair กับพันธุ์ Bengal
  • ลักษณะเป็นแมวขนาดกลาง ลายทางบนลำตัวเป็นแนวตั้งรอบลำตัว มีลายผิดปกติ มีรอยที่คอ ขา และหาง ที่สำคัญอุ้งเท้าและปลายหางต้องเป็นสีดำ
  • นิสัย : เป็นแมวที่เป็นมิตร ขี้เล่น ไม่ดุอย่างที่คิด และถือว่าเป็นสายพันธุ์ที่ฉลาดมากเลยทีเดียว ถ้ารู้วิธีปฏิบัติก็จะสามารถปฏิบัติตามได้

การดูแล สายพันธุ์นี้ดูแลง่ายมาก เพราะขนสั้น แมวพันธุ์นี้ควรดัดฟันและตัดเล็บ ปัญหาสุขภาพของ Toyger ค่อนข้างน้อย

ทอยเกอร์

From the name of the cat Toyer, you can probably guess what it is. Its name comes from the words Toy +Tiger, likereed is very easy to care for because of its short fur, this cat breed should have teeth and nails trimmed. Toyger’s health problems are relatively minor. the distinctive feature of this cat.

This is a cat breed developed by Judy Sudgen to inspire more people to conserve tigers

  • caused by Crossbreeding of Domestic Shorthair and Bengal
  • A medium-sized cat. The stripes on the body are vertical around the body, irregular stripes, marks on the neck, legs and tail. The paws and tip of the tail must be black.
  • Characteristics : Friendly, playful, not as fierce as you think. And is considered a very intelligent species ever. If you know how to do it, you can follow it.

Caring: This breed is very easy to care for because of its short fur, this cat breed should have teeth and nails trimmed. Toyger’s health problems are relatively minor.

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>>ufa1668<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

ซาวันนา

ซาวันนา เป็นลูกผสมแมว เป็นลูกผสมระหว่างแมวป่ากับแมว Savannah Cat สายพันธุ์แมวที่ใหญ่ที่สุด แมวสะวันนาเป็นลูกผสมระหว่างแมวบ้านกับแมวเซิร์ฟวาล ซึ่งเป็นแมวป่าชนิดหนึ่งแอฟริกันขนาดกลางที่มีหูใหญ่ การผสมข้ามพันธุ์ที่ผิดปกติกลายเป็นที่นิยมในหมู่ผู้เพาะพันธุ์ในช่วงปลายทศวรรษ 1990 และในปี 2544 สมาคมแมวนานาชาติ (TICA)

ยอมรับมันเป็นสายพันธุ์ที่ลงทะเบียนใหม่ ในเดือนพฤษภาคม 2555 TICA ยอมรับว่าเป็นสายพันธุ์ชิงแชมป์

เมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2529 จูดี้ แฟรงค์ได้เพาะพันธุ์พนักงานเสิร์ฟชายของซูซี่ วูดส์กับแมวบ้านสยามเพื่อผลิตแมวสะวันนาตัวแรก ในปี 1996 Patrick Kelley และ Joyce Sroufe เขียนว่า: มาตรฐานพันธุ์ Savannah ดั้งเดิมและนำเสนอต่อคณะกรรมการ TICA และในปี 2544

คณะกรรมการได้ยอมรับสายพันธุ์นี้เพื่อขึ้นทะเบียน แมวสะวันนาสามารถมาในหลากหลายสีและลวดลาย อย่างไรก็ตาม มาตรฐานพันธุ์ TICA ยอมรับเฉพาะลวดลายที่มีสีและการผสมสีเท่านั้น

ซาวันนา

Savanna is a hybrid of cats. It is a cross between a wild cat and the Savannah Cat, the largest cat breed. The Savannah cat is a cross between a domestic cat and a surfval cat. which is a medium sized African lynx with large ears Unusual crossbreeds became popular among breeders in the late 1990s and in 2001 the International Cat Association (TICA).

Accept it as a newly registered species. In May 2012, TICA recognized it as a championship species.

On April 7, 1986, Judy Frank bred Susie’s male waitress. Woods with a Siamese domestic cat to produce the first Savannah cat. In 1996 Patrick Kelley and Joyce Sroufe wrote: Original Savannah Breed Standard and presented it to the TICA Board and in 2001

The committee has accepted this species for registration. Savannah cats can come in a variety of colors and patterns. However, the TICA breed standard only accepts patterns with colors and color combinations.

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>>ufa1668<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

อเมริกันบ็อบเทล

อเมริกันบ็อบเทล เป็นแมวบ้านพันธุ์แปลกที่พัฒนาขึ้นในช่วงปลายทศวรรษ 1960 หางที่มีขนดกเด่นที่สุดคือหางมีขนยาวประมาณหนึ่งในสามถึงครึ่งหนึ่งของหางแมวปกติ นี่เป็นผลมาจากการกลายพันธุ์ทางพันธุกรรม ซึ่งเป็นประเภทร่างกายของแมวที่ส่งผลต่อการพัฒนาหางที่คล้ายกับของเกาะแมน

สายพันธุ์นี้ไม่เกี่ยวข้องกับญี่ปุ่น Bobtail แม้ว่าจะมีชื่อและประเภทร่างกายคล้ายกัน โปรแกรมการผสมพันธุ์ทั้งหมดไม่เกี่ยวข้องกัน และการกลายพันธุ์ของยีนที่ทำให้หางงอ

มีความแตกต่างกันเนื่องจากการกลายพันธุ์ที่ก่อให้เกิดหางของ American Bobtail นั้นมีความโดดเด่นในขณะที่การกลายพันธุ์ของหางของหางสั้นของญี่ปุ่นนั้นด้อย

American Bobtails เป็นสายพันธุ์ที่บึกบึนมาก มีทั้งผมสั้นและผมยาว ขนของพวกมันมีขนดกมากกว่าหนาหรือนุ่ม พวกเขาสามารถมีสีตาและขนสีใดก็ได้ โดยเน้นที่ลายทาง “ป่า” ของสัตว์ที่แสดง

อเมริกันบ็อบเทล

The American Bobtail is an exotic domestic cat developed in the late 1960s. The most predominantly shaggy tail is the one-third They can have any eye color and fur. Emphasis is placed on the “wild” stripes of the animals shown. to half the length of a normal cat’s tail. This is the result of a genetic mutation. This is the body type of cats that affects the development of a Manx-like tail.

This breed is not related to the Japanese Bobtail, although it has a similar name and body type. Not all breeding programs are related. and a gene mutation that causes the tail to bend.

It is different because the tail causing mutation of the American Bobtail is dominant while the tail mutation of the Japanese Bobtail is recessive.

American Bobtails are a very hardy breed. There are both short hair and long hair. Their fur is more shaggy than thick or soft. They can have any eye color and fur. Emphasis is placed on the “wild” stripes of the animals shown.

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>>ufa1668<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

แมวขาวมณีตาสองสี

แมวขาวมณีตาสองสี หรือแมวขาวสะอาดเป็นสายพันธุ์ที่พบบ่อยที่สุดในปัจจุบัน เป็นแมวไทยโบราณที่ไม่มีบันทึกในหนังสือก้อย จึงเชื่อกันว่าเป็นแมวที่เพิ่งเกิดในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น นิยมเลี้ยงในราชสำนักครั้งหนึ่งในสมัยรัชกาลที่ 5 แมวชนิดนี้เป็นที่ชื่นชอบมาก ในต่างประเทศนิยมเลี้ยงเป็นคู่ผลัดกันทำความสะอาดขน เป็นแมวที่ค่อนข้างเชื่อง เหมาะกับการเลี้ยงเพื่อนด้วย

จุดเด่นของเก้ามณีคือสีผมและตัวสีขาวสะอาด ผมสั้น ผมนุ่ม ตัวยาว ขาเรียว หุ่นเพียวๆ ไม่อ้วนหรือผอมเกินไป หัวไม่ใหญ่ แต่เป็นรูปสามเหลี่ยมคล้ายหัวใจ หน้าผากแบนใหญ่ หูใหญ่และตั้งตรง จมูกสั้น ตาจะรูปไข่เล็กน้อย ตาสีฟ้าหรือสีเหลืองอำพันเมื่อถ่ายกับแมวมณีตาสีฟ้า ผสมกับแมวหางมณีตาเหลือง ลูกที่ออกมาจะมีสองตา หนึ่งสีน้ำเงินและหนึ่งอำพัน

นี่เป็นลักษณะที่ควบคุมโดยยีนด้อยในแมวขาวเกือบทั้งหมด มณีมีจุดอ่อน ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีสองตา คุณจะมีตาข้างเดียวที่ไม่ดีเสมอ อาจไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนหรือมองไม่เห็นเลย หากแมวมีตาสีฟ้า หูมักจะผิดรูป หรือไม่ได้ยินมากนัก และแมวตาสีเหลืองมักมีต่อมขนไม่ดี

ข้อเสียอีกอย่างของแมวขาวมณีก็คือมันขาดความขาว มีหนึ่งสีที่แซมเข้ามา รวมทั้งตาสองข้างที่มีสีต่างกัน (Odd eyes) หรือสีอื่นที่ไม่ใช่สีน้ำเงินหรือสีอำพันก็รับไม่ได้ (แต่ในต่างประเทศแมวมณีขาวนิยมมีตาสีต่างกันมากกว่าตาสีเดียว) รวมทั้งสุดเหวี่ยง ขนยาว หางโค้ง หางงอ และหางสั้น

แมวขาวมณีตาสองสี

The two-eyed mani cat or the clean white cat is the most common breed today. It is an ancient Thai cat that is not recorded in the Koi book. Therefore, it is believed that it was a cat that was born in the early Rattanakosin period. Popular in the royal court once during the reign of King Rama V, this type of cat was very fond of. In foreign countries, it is popular as a pair to take turns cleaning the fur. It is a rather docile cat. Suitable for entertaining friends too.

The highlight of Kao Manee is clean white hair and body, short hair, soft hair, long body, slender legs, pure figure, not too fat or too thin, not too big, but a triangle like a heart. large flat forehead The ears are large and erect, the nose is short, and the eyes are slightly oval. Blue or amber eyes when taken with a blue-eyed mane cat. mixed with yellow-eyed mani cat The baby that comes out will have two eyes. One blue and one amber

This is a trait controlled by a recessive gene in almost all white cats, the mani has a weakness, for example if you have two eyes. You will always have one bad eye. It may not be clearly visible or not visible at all. If the cat has blue eyes Ears are often deformed. or not heard much And yellow-eyed cats often have bad hair glands.

Another disadvantage of the White Mani cat is that it lacks whiteness. There is one color that Sam enters. Including two eyes with different colors (Odd eyes) or a color other than blue or amber is not acceptable. (However, in foreign countries, the white mani cat has more different colored eyes than monochromatic ones), including overly long fur, curved tails, bent tails, and short tails.

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>>ufa1668<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

แมวทราย

แมวทราย เป็นแมวในสกุล Felis เหมือนแมวบ้าน (F. catus) หรือแมวป่า (F. chaus) เป็นแมวที่มีขนาดเล็ก ขาสั้น หางยาว และหัวกลมขนาดใหญ่ ขนสีน้ำตาลซีดถึงสีเทาอ่อนกลมกลืนกับสภาพแวดล้อม ขนใต้ท้องสีขาว มีแถบสีดำทั้งข้างและหาง มีแถบสีแดงเข้มวิ่งจากหางตาถึงแก้ม เยื่อบุตาเป็นสีดำ

หูขนาดใหญ่เป็นรูปสามเหลี่ยมปลายเรียว ช่วยให้ได้ยินเสียงได้ค่อนข้างดี และสามารถจับแรงสั่นสะเทือนบนพื้นทรายได้ดีกว่าสัตว์อื่นๆ สูงประมาณ 24–36 ซม. (9.4–14.2 นิ้ว) จากไหล่ และหนัก 1.5–3.4 กก. (3.3–7.5 ปอนด์) ความยาวหัว 39–52 ซม. (15–20 นิ้ว) และหาง 23.2 –31 ซม. (9.1–12.2 นิ้ว) ขนอุ้งเท้าเพื่อป้องกันความร้อนจากพื้นและช่วยในการเก็บเสียงเมื่อเดินบนพื้นผิวที่หยาบและหยาบ เวลาเดินบนทรายแทบไม่มีรอยเท้าเลย

ประสาทหูมีความรู้สึกไวมาก เหมาะสำหรับเหยื่อในพื้นที่หายาก เชื่อกันว่าแมวทรายสามารถได้ยินเสียงอัลตราโซนิกของเหยื่อที่อยู่ใต้ดินได้ เช่นเดียวกับแมวน้ำ Leptailurus ซึ่งเป็นแมวป่าชนิดหนึ่งที่มีขนาดใหญ่กว่า ทนทานต่อสภาพอากาศที่รุนแรงที่แตกต่างกันในทะเลทรายตั้งแต่ –5°C

ในช่วงฤดูหนาวสูงถึง 52 องศาเซลเซียส ขนของแมวทรายสามารถเติบโตได้นานกว่าปกติถึง 5 เซนติเมตร เพื่อให้ร่างกายอบอุ่น

แมวทราย

The sand cat is a cat in the genus Felis, like a domestic cat (F. catus) or a wild cat (F. chaus), is a cat that is small, short legs, long tail, and a large round head. Pale brown to light gray fur blends in with its surroundings. white underbelly hair There are black stripes on both sides and tail. There is a dark red stripe running from the corner of the eye to the cheek. The eye mucosa is black.

Large ears are triangular in shape with tapered ends. It helps to hear the sound quite well. And can capture vibrations on the sand better than other animals. It is about 24–36 cm (9.4–14.2 in) tall at the shoulder and weighs 1.5–3.4 kg (3.3–7.5 lb). The head length is 39–52 cm (15–20 in) and the tail is 23.2. –31 cm (9.1–12.2 in) paw hairs to prevent heat from the floor and help in soundproofing when walking on coarse, coarse surfaces. When walking on the sand, there are hardly any footprints.

The auditory nerve is very sensitive. Suitable for bait in hard to find areas. Sand cats are thought to be able to hear ultrasonic sounds of their prey underground, as well as the Leptailurus serval, a larger lynx. It is resistant to different extreme climates in the desert from –5°C.

Up to 52 degrees Celsius during the winter, the sand cat’s fur can grow up to 5 centimeters longer than usual to keep the body warm.

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>>ufa1668<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

ขาวมณี

ขาวมณี หรือแมวขาวปลอดเป็นสายพันธุ์ที่พบมากที่สุดในปัจจุบัน มันเป็นแมวไทยโบราณที่ไม่มีบันทึกในสมุดข่อย จึงเชื่อว่าเป็นแมวที่เกิดในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนิยมเลี้ยงกันในราชสำนักครั้งหนึ่งในสมัยรัชกาลที่ 5 แมวตัวนี้เป็นที่โปรดปรานมาก

ในต่างประเทศนิยมนำมาเลี้ยงเป็นคู่เพื่อผลัดขนให้สะอาด แมวที่ค่อนข้างเชื่องเหมาะสำหรับการหาเพื่อนเช่นกัน

ลักษณะเด่นของข้าวมณีคือมีขนและลำตัวสีขาวสะอาดขนสั้นนุ่มลำตัวยาวขาเรียวลู่ลมบริสุทธิ์ไม่อ้วนหรือผอมเกินไปส่วนหัวไม่กลม แต่เป็นรูปสามเหลี่ยมคล้ายรูปหัวใจ หน้าผากแบนใหญ่หูใหญ่และตั้งตรงจมูกสั้น ดวงตาเป็นรูปไข่เล็กน้อยดวงตามีสีฟ้าหรือสีเหลืองอำพันเมื่อแมวขาวมณีเป็นสีน้ำเงิน ผสมกับแมวสีเหลืองอำพันตัวที่ออกมามีสองสีหนึ่งสีฟ้าและสีเหลืองอำพันหนึ่งตัว

ซึ่งเป็นลักษณะที่ถูกควบคุมโดยยีนถอยในแมวขาวผู้ชายเกือบทุกคนจะมีข้อเสียเช่นถ้ามีตาสองสีก็มักจะมีตาข้างเดียวที่ไม่ดีอาจจะพร่ามัวหรือมองไม่เห็นเลยถ้าสีฟ้า แมวที่มีดวงตามีแนวโน้มที่จะหูผิดรูปหรือไม่ได้ยินเสียงมากนักและแมวตาสีเหลืองอำพันมักมีต่อมขนที่ไม่ดี

ข้อเสียอีกอย่างของแมวขาวมณีคือไม่ขาว ด้วยสีใดสีหนึ่งซึ่งรวมถึงดวงตาทั้งสองข้างที่มีสีต่างกัน (ตาแปลก) หรือสีอื่น ๆ ที่ไม่ใช่สีฟ้าหรือสีเหลืองอำพัน ไม่ได้รับการยอมรับ (อย่างไรก็ตามในต่างประเทศแมวสีขาวเป็นที่ชื่นชอบกับดวงตาที่มีสีต่างกันมากกว่าแมวสีเดียว) เช่นเดียวกับขนยาวมากเกินไปหางคดหางโค้งงอและหางสั้น

ขาวมณี

White Manee or the free white cat is the most common species today. It is an ancient Thai cat that has no record in the Khoi notebook. It is believed that it was a cat born in the early Rattanakosin period and was raised in the royal court once in the reign of King Rama V.

In foreign countries, it is popular to be used as a couple to shed clean hair. Tame cats are also great for making friends. The main characteristics of Khao Manee are clean white hair and body, short, soft hair, long body, slender legs, pure wind, not too fat or thin, not round head. But a triangle shaped like a heart Big flat forehead, large and erect ears, short nose. The eyes are slightly oval, the eyes are blue or amber when the white cat mani is blue. Mixed with an amber cat that comes out in two colors, one blue and one amber.

This is a trait that is regulated by the recessive genes in white cats. Almost all males have a disadvantage. For example, if they have bicolor eyes, they tend to have one eye that is bad. Blue sky Cats with eyes are prone to deformed or inaudible ears, and amber-eyed cats tend to have poor hair glands.

Another disadvantage of the manee white cat is that it is not white. With either color, which includes both eyes of different colors (strange eyes) or other colors that are not blue or amber. Not accepted (However, abroad, white cats are more favored with different colored eyes than monochromatic cats), as well as excessive fur, curled tail, curled tail, and short tail.

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>>ufa1668<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

ยอร์กช็อกโกแลต

ยอร์กช็อกโกแลต สายพันธุ์นี้สร้างขึ้นโดย Janet Chiefari ในปี 1983 พ่อเป็นแมวขนยาวสีดำและแม่เป็นแมวขนยาวสีดำและสีขาว บรรพบุรุษชาวสยามของพวกเขาสร้างสีน้ำตาลในลูกแมวตัวเดียวบราวน์มีครอกในฤดูร้อนต่อมาโดยมีทอมผมยาวสีดำ

ในครอกมีลูกแมวสองตัวช็อคโกแลตตัวผู้และตัวเมียสีขาวและช็อคโกแลต เมื่อสังเกตเห็นความคล้ายคลึงกันของเสื้อโค้ทและประเภทของร่างกาย Chiefari จึงเริ่มโครงการเพาะพันธุ์ของเธอเอง

สายพันธุ์นี้ได้รับการยอมรับภายใต้ชื่อที่สั้นกว่า York โดย World Cat Federation ที่ก่อตั้งขึ้นใหม่ในเยอรมนีและมีความแตกต่างบางประการจากมาตรฐานที่เผยแพร่ก่อนหน้านี้ ซึ่งส่วนใหญ่ดูเหมือนจะสูญหายไป สายพันธุ์นี้ไม่ได้รับการยอมรับจากองค์กรผู้รักแมวระดับนานาชาติที่มีชื่อเสียงและมีชื่อเสียงมายาวนานเช่น The International Cat Association (TICA), Cat Fanciers ‘Association (CFA) หรือFédération Internationale Féline (FIFe)

หรือแม้แต่กลุ่มชาติในสหรัฐอเมริกาเช่น American Cat Fanciers Association (ACFA). ในเดือนมีนาคมปี 1990 New England Area Cat Federation ของสหรัฐอเมริกายอมรับว่า York Chocolates เป็นแมว “ทดลอง” และถูกกล่าวหาว่าให้สถานะแชมป์ในกลุ่มนี้ได้รับการปล่อยตัวในเดือนมีนาคม 1992 แต่ไม่มีมาตรฐานสายพันธุ์หรือข้อมูลอื่นใดเกี่ยวกับสายพันธุ์ปัจจุบัน ได้รับการเผยแพร่

สมาคมแมวแคนาดาคาดว่าจะได้รับสถานะแชมป์ในเดือนมีนาคม 2538 แต่ในขณะที่ CCA เผยแพร่มาตรฐานสายพันธุ์ในปี 2538 ณ เดือนมีนาคม 2556 องค์กรไม่ได้โฆษณาอีก ถัดไปและรวมถึงคำที่ล้าสมัย

ยอร์กช็อกโกแลต

York Chocolate This breed was created by Janet Chiefari in 1983. His father is a black long haired cat and his mother is a black and white long haired cat. Their Siamese ancestors created brown in a single kitten.Brown had a litter later summer with a long, black-haired tom.

In a litter there are two kittens, a male and a female chocolate, white and chocolate. Noting the similarity of the coat and the body type, Chiefari started her own breeding program.

The breed was recognized under the shorter name York by the newly established World Cat Federation in Germany, and it differs from a previously published standard. Most of which appear to have been lost. The breed is not recognized by well-known and long-established international cat organizations such as The International Cat Association (TICA), Cat Fanciers’ Association (CFA) or Fédération. Internationale Féline (FIFe)

Or even a US national group such as the American Cat Fanciers Association (ACFA). In March 1990, the US New England Area Cat Federation recognized York Chocolates as “experimental” cats and was accused of giving championship status in this group. It was released in March 1992, but there is no breed standard or any other information on the current breed. It has been published.


The Canadian Cat Association is expected to win championship status in March 1995, but while the CCA published the breed standard in 1995 as of March 2013, the organization has not advertised any more. Next and include the words that are obsolete.

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>>ufa1668<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

แมวลิงซ์แคนาดา

แมวป่าชนิดหนึ่ง ( แมวลิงซ์แคนาดา ) เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในวงศ์ Felidae ซึ่งเป็นญาติใกล้ชิดกับแมวป่าชนิดหนึ่งในยุโรป มีขนหนาสีน้ำตาลเงิน มีแผงขนที่ด้านหน้าและมีขนกระจุกที่ใบหูซึ่งมีขนาดใกล้เคียงกับแมวป่าชนิดอื่นในสกุล มีขนาดเป็นสองเท่าของแมวบ้าน พบในแคนาดาและอลาสก้า รวมถึงบางส่วนของทางตอนเหนือของสหรัฐอเมริกา

ได้รับการพิจารณาให้จัดประเภทเป็น Lynx canadensis หรือ Felis canadensis ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาว่า Lynx ทั้งสี่ชนิดควรมีสกุลของตัวเองหรือไม่ หรือเป็นเพียงพันธุ์ย่อยของ Felis แต่ปัจจุบันได้รับการยอมรับว่าเป็น Lynx Johnson และคนอื่น ๆ รายงานว่า Lynx มีบรรพบุรุษร่วมกันกับเสือพูมาแมว (Prionailurus bengalensis) และสายเลือดแมว (Felis) 7.15 ล้านปีก่อน Lynx แยกออกเป็นเผ่าแรกเมื่อประมาณ 3.24 ล้านปีก่อน

“ แมว” ถือเป็นสัตว์เลี้ยงที่อยู่คู่กับมนุษย์มานานหลายศตวรรษ จัดว่าเป็นสัตว์ที่ผู้คนมักจะหลงใหล เพราะนิสัยส่วนตัวของพวกเขาที่พวกเขาชอบประจบสอพลอหรือบางครั้งก็ชอบทำเหมือนไม่สนใจเมื่อต้องการคนเข้ามาเล่นด้วยใจจะขาด

เป็นนิสัยที่มักทำให้เจ้าของรู้สึกรักและหวงแหนมาก อย่างไรก็ตามแมวที่เราเห็นในบ้านทั่วไป ถือว่าเป็นแมวที่เราควรรู้จักกันเป็นอย่างดี เป็นแมวตลาดที่พบเห็นได้ง่าย แต่ยังมีแมวอีกประเภทหนึ่งซึ่งอาจไม่เป็นที่รู้จักมากนัก และปัจจุบันพวกมันน่าสงสารเกินไปเมื่อใกล้จะสูญพันธุ์พวกมันคือแมวป่าชนิดหนึ่งของแคนาดา

แมวลิงซ์แคนาดา

แมวลิงซ์แคนาดา


The lynx (Canadian lynx, Canadian lynx) is a mammal of the family Felidae, a close relative to the European lynx. Thick, silvery brown hair It has a fur panel on the front and a tuft of fur on its ears, similar in size to that of other wild cats in the genus It is twice the size of a domestic cat. Found in Canada and Alaska. This includes parts of the northern United States.

It was considered to be classified as Lynx canadensis or Felis canadensis as part of the issue of whether the four Lynx species should have their own genus. Or is it just a subspecies of the Felis, but

“Cats” have been associated with humans for centuries. Classified as an animal that people tend to love. Because of their personal habits that they like to flatter or sometimes act like they don’t care when they want people to play with their hearts, they are broken.

This is a habit that often makes its owner feel loved and cherished. However, the cats that we see in the general house Considered a cat that we should know each other very well. It’s a market cat that’s easy to spot.

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>>ufa1668<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

แร็กดอลล์

แร็กดอลล์ เป็นแมวสายพันธุ์ที่มีจุดสีและดวงตาสีฟ้า แมวพันธุ์นี้มีขนาดใหญ่มีกล้ามเนื้อมีขนยาวและมีขนนุ่มเนียนที่พัฒนาโดย Ann Baker ผู้เพาะพันธุ์ชาวอเมริกันในช่วงทศวรรษที่ 1960 พวกเขาเป็นที่รู้จักกันดีที่สุดในเรื่องนิสัยที่เชื่อง ชื่อ “Ragdoll” มีที่มาจากแนวโน้มของบุคคลจากหุ้นแบบดั้งเดิมที่จะเดินกะเผลกและผ่อนคลายเมื่อหยิบขึ้นมา

เป็นที่นิยมโดยเฉพาะทั้งในสหราชอาณาจักรและสายพันธุ์พื้นเมืองในสหรัฐอเมริกาแมว ragdoll มักรู้จักกันในชื่อ “แมวที่เหมือนสุนัข” หรือ “แมวที่เหมือนลูกสุนัข” เนื่องจากพฤติกรรมมีแนวโน้มที่จะติดตามคนรอบข้าง ง่ายต่อการจัดการทางร่างกายและญาติของพวกเขาไม่มีความก้าวร้าวต่อสัตว์เลี้ยงอื่น ๆ

Ragdoll เป็นแมวตัวใหญ่และหนักกว่า หัวของมันเป็นรูปตัววีตาของมันมีขนาดใหญ่และกลมขนหนาแขนขาหนาหางยาวลำตัวนุ่มและส่วนใหญ่มีสามสีหรือสองสี

แมวแร็กดอลกอดรัดราวกับหุ่นที่อ่อนนุ่มและเป็นมิตรกับผู้คนมาก มีบุคลิกที่กล้าหาญไม่ทราบว่าความกลัวคืออะไรและมีความอดทนต่อความเจ็บปวดได้ดี มักถูกเข้าใจผิดว่าปราศจากความเจ็บปวดสามารถทนต่อการเล่นของเด็ก ๆ ได้และเป็นสัตว์เลี้ยงที่เหมาะสำหรับครอบครัว

แร็กดอลล์

แร็กดอลล์

Ragdoll is a breed with colored dots and blue eyes. The large, muscular, long-haired and silky cat breed developed by American breeder Ann Baker in the 1960s, they are best known for their tame traits, the “Ragdoll”. It is fueled by the tendency of individuals from traditional stocks to limp and relax when picked up.

It is especially popular in both the UK and native breeds in the United States, the ragdoll cat is often known as the “Dog-like cats” or “puppy-like cats” because their behavior tends to follow people around them. They are easy to manage physically, and their relatives are not aggressive towards other pets.

Ragdoll is a bigger and heavier cat. Its head is V-shaped, its eyes are large and round, thick fur, thick limbs, long tail, soft body, and most of them come in three or two colors.


The ragdoll cat caresses like a soft puppet and is very friendly. Have a brave personality, do not know what fear is, and have good pain tolerance. It is often mistaken for pain-free, tolerant of children’s play, and is a great family pet.

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>>ufa1668<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<