แมวพันธุ์มันช์กิ้น

แมวพันธุ์มันช์กิ้น แมวขาสั้นหรือมันชกินส์มีประวัติอันยาวนานตั้งแต่ปีพ.ศ. 2487 ในอังกฤษ มีรายงานว่าพบแมวขาสั้นเป็นครั้งแรก เชื่อกันว่าเกิดจากการกลายพันธุ์ของยีนที่ทำให้แมวเกิดมามีขาที่สั้นกว่าแมวปกติ ในเวลานั้น สัตวแพทย์สนใจที่จะศึกษาตระกูลแมวขาสั้นสี่รุ่นเพื่อหาที่มาของยีนขาสั้นนี้ แต่การศึกษาต้องหยุดลงในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง มีรายงานว่าพบแมวขาสั้นจากแหล่งอื่นในยุโรปและอเมริกา

แมวขาสั้นที่มีชื่อเสียงคือ Blackberry แมวขาสั้นจากรัฐลุยเซียนาในปี 1983 Blackberry ตั้งท้องและให้กำเนิดลูกแมวทั้งขาสั้นและลูกแมวขายาว

การศึกษาแมวขาสั้นกลับมาดำเนินการอย่างจริงจังโดย The International Cat Association (TICA) และสายพันธุ์นี้ได้รับการยอมรับในปี 2546 โดย TICA

แมวมันชกินส์เกิดจากการกลายพันธุ์ตามธรรมชาติของยีน ดูเหมือนว่าเป็นเรื่องบังเอิญที่การกลายพันธุ์นี้ทำให้แมวเกิดมามีขาสั้นและสามารถถ่ายทอดยีนที่กลายพันธุ์ไปยังลูกหลานได้ นี่เป็นยีนเด่น หมายความว่ามีโอกาสสูงมากที่ลูกแมวที่เกิดมาพร้อมกับขาสั้นจะพัฒนาขาสั้นเช่นกัน แม้จะเกิดจากการผสมพันธุ์กับแมวขายาวก็ตาม แต่ธรรมชาติอาจเห็นแมวขาสั้นว่าชีวิตไม่ง่าย

ดังนั้น ลูกแมวขาสั้นทุกตัวที่สืบทอดยีน AA ที่โดดเด่นจึงได้รับมาจากยีนเด่นสองยีน จะตายเป็นลูกแมวตัวอ่อนในครรภ์มารดา ลดโอกาสถ่ายทอดยีนกลายพันธุ์นี้ให้ลูกแมว และแมวขาสั้นที่เราเห็นทุกวันนี้มียีนเด่นเพียงยีนเดียวคือ Aa1,2,5

แมวพันธุ์มันช์กิ้น

Munchkin The short-legged or munchkin cat has a long history, dating back to 2010. In 1944, in England, it was reported that short-legged cats were found for the first time. It is believed to be caused by a gene mutation that causes cats to be born with shorter legs than normal cats. At the time, veterinarians were interested in studying four generations of the short-legged cat family to determine the origin of the short-legged gene. But education had to stop during World War II. Short-legged cats have also been reported from other European and American sources.

The famous short-legged cat is Blackberry, a short-legged cat from Louisiana in 1983. Blackberry became pregnant and gave birth to both short-legged and long-legged kittens.

Study of short-legged cats is resumed by The International Cat Association (TICA) and the breed was recognized in 2003 by TICA

Munchkin cats are caused by a natural mutation of the gene. It seems like a coincidence that this mutation causes cats to be born with short legs and can pass on the mutated gene to their offspring. This is the dominant gene. This means that there is a very high chance that kittens born with short legs will also develop short legs. even from mating with long-legged cats But nature may see short-legged cats that life is not easy.

Therefore, all short-legged kittens that inherit the dominant AA gene are inherited from two dominant genes. will die as a fetus in the mother’s womb Reduce the chances of passing on this mutated gene to kittens. And the short-legged cats we see today have only one dominant gene, Aa1,2,5.

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>>ufa1668<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<