แมวเปอร์เซีย

เดิมที แมวเปอร์เซีย มีถิ่นกำเนิดในภูมิภาคเปอร์เซีย ซึ่งอยู่ในตุรกีและอิหร่านในปัจจุบัน สอดคล้องกับชื่อของสายพันธุ์ ซึ่งมักเรียกกันว่าแมวอิหร่าน (หรือที่เรียกว่าแมวชิราซี) มันถูกบันทึกว่าเป็นบรรพบุรุษของสายพันธุ์ นำเข้าจากอิหร่านไปยังอิตาลี

มันอยู่ในยุค 1620 และเป็นที่นิยมอย่างมากกับเจ้าของแมวยุโรป ได้รับการอบรมในสหรัฐอเมริกาในช่วงต้นทศวรรษ 1900 และได้รับการตั้งชื่อว่าแมวเปอร์เซียตามต้นกำเนิดของแมวสายพันธุ์นี้

แมวเปอร์เซียมีขนาดปานกลางถึงใหญ่ ตัวผู้มีน้ำหนักประมาณ 4-6 กก. ตัวเมียมีน้ำหนักประมาณ 3-5 กก. มีความยาวลำตัว 14-18 นิ้ว (ไม่รวมความยาวหาง) จัดเป็นแมวที่มีโครงแข็งแรง หัวกลม แก้มกลม ตาโตสวย นอกจากนี้ เราจะสังเกตได้ว่าแมวเปอร์เซียมี “จมูกหัก” ที่สังเกตได้ชัดเจน ถ้ามองจากด้านข้าง

จะเห็นเป็นเส้นประระหว่างตาทั้งสองข้าง ใบหน้าของแมวเปอร์เซียมีหลายประเภท เช่น หน้าแบนมาก หน้าปักกิ่ง หรือหน้าเก่าที่แสดงว่าหน้าแมวเปอร์เซียจะกลมเล็กน้อยเหมือนหน้าตุ๊กตา

แมวเปอร์เซียค่อนข้างเงียบและไม่ซุกซน ชอบนั่งนิ่ง ๆ เงียบ ๆ ข้าง ๆ ร่างของเจ้าของ พวกเขาเป็นมิตรกับสมาชิกในครอบครัวรวมทั้งเด็ก ๆ แต่จะไม่ชอบถ้าเด็กหรือสัตว์เลี้ยงอื่นๆเข้ามายุ่ง หรือจะยุ่ง และก็มักจะเป็นแมวที่ได้รับความสนใจจากสมาชิกในครอบครัว แต่มีแมวเปอร์เซียเพียงไม่กี่ตัวที่ไว้ใจได้

แมวเปอร์เซีย

Originally Persian cats originated in the Persian region. which are present in Turkey and Iran. Corresponds to the name of the species. which is often referred to as the Iranian cat. (also known as the Shirazi cat), it is recorded as the ancestor of the breed. Imported from Iran to Italy

It’s in the 1620s and is very popular with European cat owners. It was bred in the United States in the early 1900s and was named the Persian cat after its origins.

Persian cats are medium to large in size. Males weigh about 4-6 kg. Females weigh 3-5 kg. Body length 14-18 inches (excluding tail length). It is classified as a cat with a strong frame, round head, round cheeks, and beautiful big eyes. It can be noted that Persian cats have a noticeable “broken nose”. If viewed from the side

You will see a dotted line between the eyes. There are different types of Persian cat faces, such as a very flat face, a Pekingese face, or an old face, indicating that the Persian cat face is slightly round like a doll face.

Persian cats are relatively quiet and not mischievous, preferring to sit quietly next to their owner’s body. They are friendly with family members including children, but dislike if other children or pets get involved or get busy, and are often the type of cats that get the attention of family members. But few Persian cats are reliable.

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>>ufa1668<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<