ทอยเกอร์

จากชื่อแมว ทอยเกอร์ คุณอาจเดาได้ว่ามันเป็นอย่างไร ชื่อของมันมาจากคำว่า Toy +Tiger เหมือนลักษณะเด่นของแมวพันธุ์นี้

เป็นแมวสายพันธุ์ที่พัฒนาโดย Judy Sudgen เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนจำนวนมากขึ้นเพื่ออนุรักษ์เสือโคร่ง

  • เกิดจาก การผสมกันระหว่างพันธุ์ Domestic shorthair กับพันธุ์ Bengal
  • ลักษณะเป็นแมวขนาดกลาง ลายทางบนลำตัวเป็นแนวตั้งรอบลำตัว มีลายผิดปกติ มีรอยที่คอ ขา และหาง ที่สำคัญอุ้งเท้าและปลายหางต้องเป็นสีดำ
  • นิสัย : เป็นแมวที่เป็นมิตร ขี้เล่น ไม่ดุอย่างที่คิด และถือว่าเป็นสายพันธุ์ที่ฉลาดมากเลยทีเดียว ถ้ารู้วิธีปฏิบัติก็จะสามารถปฏิบัติตามได้

การดูแล สายพันธุ์นี้ดูแลง่ายมาก เพราะขนสั้น แมวพันธุ์นี้ควรดัดฟันและตัดเล็บ ปัญหาสุขภาพของ Toyger ค่อนข้างน้อย

ทอยเกอร์

From the name of the cat Toyer, you can probably guess what it is. Its name comes from the words Toy +Tiger, likereed is very easy to care for because of its short fur, this cat breed should have teeth and nails trimmed. Toyger’s health problems are relatively minor. the distinctive feature of this cat.

This is a cat breed developed by Judy Sudgen to inspire more people to conserve tigers

  • caused by Crossbreeding of Domestic Shorthair and Bengal
  • A medium-sized cat. The stripes on the body are vertical around the body, irregular stripes, marks on the neck, legs and tail. The paws and tip of the tail must be black.
  • Characteristics : Friendly, playful, not as fierce as you think. And is considered a very intelligent species ever. If you know how to do it, you can follow it.

Caring: This breed is very easy to care for because of its short fur, this cat breed should have teeth and nails trimmed. Toyger’s health problems are relatively minor.

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>>ufa1668<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<