เปอร์เซีย

เปอร์เซีย

เปอร์เซีย ที่ถูกนำมาเลี้ยงครั้งแรกนั้นคิดว่าเป็นแมวขนยาวที่ได้รับการผสมพันธุ์จากเอเชีย เป็นที่รู้จักของชาวยุโรปในศตวรรษที่ 15-16 และขยายไปยังฝั่งอเมริกาในเวลาต่อมา และเป็นที่นิยมอย่างมากในศตวรรษที่ 18 โดยการเพาะพันธุ์จนเป็นที่นิยมในสมัยนั้น

สีและลักษณะของแมวเปอร์เซียยอดนิยม

แมวเปอร์เซียเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีราคาแพงมาก เนื่องจากการพัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์ทำให้แมวมีมูลค่าสูงขึ้น เหตุผลที่คนรักแมวเปอร์เซีย เพราะดวงตาเปรียบเสมือนอัญมณีและขนที่ยาวเงางามและฟูฟ่อง แต่เดิมแมวเปอร์เซียสีเทาและสีทองเป็นที่นิยมมาก ปัจจุบันมีสีที่สวยงามมากมายเช่นสีเงินสีน้ำตาลและสีขาว

ลักษณะของแมวเปอร์เซียที่มักเรียกกันว่าคนเลี้ยงแกะคือแมวเปอร์เซียหน้าตุ๊กตา, แมวเปอร์เซียหน้าม้า, แมวเปอร์เซียหน้าหยด ฯลฯ ชื่อเหล่านี้มาจากการดูตำแหน่งของดวงตาบนใบหน้าของแมว ลักษณะบางอย่างเกิดจากการผสมผสานของคนหลายรุ่น เพื่อให้ได้รูปลักษณ์ที่ต้องการ

เปอร์เซีย

เปอร์เซีย

Persians who were first bred were thought to be Asian-bred long-haired cats. It is known to Europeans in the 15-16 centuries and later expanded to the American side. And it became very popular in the 18th century by breeding it became popular at the time.

Colors and characteristics of popular Persian cats

Persian cats are very expensive pets. Due to the development of the breed, the cat has a higher value. The reason why people love Persian cats Because eyes are like gems and fur that is long, shiny and fluffy. Originally, the gray and gold Persian cats were very popular. Today there are many beautiful colors like silver, brown and white.

The character of the Persian cat, often referred to as a shepherd, is the plush-faced Persian, the shag-faced Persian, the blob-faced Persian, etc. These names come from looking at the position of the eyes on the cat’s face. Some traits arise from a mix of generations. To get the look you want

Persian cats are very expensive pets. Because of the development of breed improvement, the cat’s value is higher. The reason why people love the Persian cat

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>>เว็บหวย<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<